Efektivita počas plánovania realizácie stavebných prác spojených s úpravou terénu jednotlivých otvorených plôch, rekonštrukciou chodníkov a realizácie „dažďovej záhrady“ časti parku vznikol prebytočný výkopový materiál. Jeho uskladnením vznikol val, ktorý návrh dotvára zabudovaním lavičiek.

Zvuky prírody výsadba krov po zapojení slúži aj ako útočisko pre rôzne druhy vtákov, a to hlavne tých menších spevavých. Ak podporíme tento druhotný jav vtáčími búdkami a občasnému kŕmeniu budeme odmenený počas návštevy parku orchestrom týchto spevavcov. Hlas prírody nám veľa povie, stačí počúvať.

Funkcie vzniknutý val slúži ako oddeľujúci prvok mestského parku a priľahlého parkoviska s vysokou frekventovanosťou, nakoľko je to záchytný bod pre túto časť mesta. Priestorový efekt dopĺňajú zabudované sedenia. Val dotvára výsadba veľkoplošných krov, ktorá zvýši  protihlukovú, proti prašnú a optickú bariéru.    

Domov aj pre tých najmenších. Počas obhliadok priestoru parku sme spozorovali jeho malých obyvateľov – ježkov. Náprotivná strana valu pod výsadbou krov bude slúžiť na sústredenie rastlinného materiálu z parkových pravidelných údržieb napr. lístie. Počas jesenného obdobia naši najmenší obyvatelia parku hľadajú útočisko v takýchto miestach.