Optickú a hlukovú bariéru od frekventovanej cesty vytvoria vertikálne zelené steny. Bude to sústava 9 vyvýšených betónových kochlíkov dĺžky 7 metrov s drevenou latkovou trelážou, ktorú porastie pavinič a brečtan. Ako podobná bariéra bude taktiež slúžiť vyvýšený zemný val v severnej časti parku. Celý val bude vysadený pôdopokryvnými rastlinami a trávami a v pozadí pásom kríkov. Do valu budú zapustené dve oddychové sedenia obklopené kvetinovou výsadbou.

Vertikálne steny zohrávajú dôležitú úlohu v návrhu. V prvom rade opticky oddeľuje súkromie parku od rušnej priľahlej komunikácie, zároveň slúži ako bariéra proti prachu a hluku.

Život na stene je veľmi zaujímavý fenomén architektúry 21.storočia. V tomto prípade sa jedná o sofistikovaný ale jednoduchý systém pestovania vybraných druhov rastlín, čím tvorí súvislý pokryv zvislej plochy. Táto bariéra je určitým filtrom nepriaznivých účinkov výfukových plynov, prachu, hlučnosti a navrhnutý sortiment týchto rastlín musí byť schopný zniesť náročnosť podmienok rušnej komunikácie.