Modelácia terénu preniesť do návrhu aj 3D verziu sa podarilo jemným modelovaním terénu, ktorý vyvolá pocit plasticity. V kombinácií lúčnej výsadby trávnika a čiastočného kosenia tento priestor získa okrem atraktívneho aj náučný charakter.Rôznorodý výsev, obmieňajúci sa kvitnúci efekt má v budúcnosti slúžiť pre poznávacie náučné hodiny základných škôl. Tento typ výsadba je veľmi prospešný pre opeľujúci hmyz.

Dažďové záhrady ich snahou je nahradiť prirodzený kolobeh vody. Činnosť populácie si postupne vyberá daň, už aj na základných princípoch je fungovania. Jednou z metód ako môžeme pomôcť prírode je zadržiavať vodu na území. Projekt revitalizácie parku obsahuje jeden z typov týchto opatrení. Autor zakomponoval hydrologicky funkčné plochy do návrhu v súlade s jeho konceptom. Takýto priestor dokáže zadržať prirodzeným spôsobom veľké množstvo dažďovej vody a zároveň rôznorodou výsadbou poteší každé oko počas i mimo doby kvitnutia.

Zrkadlo tohto pôdorysného riešenia bude vyčlenené pre hydrologicky funkčné povrchy, ktoré výrazne prispievajú k stabilite krajiny.

Bio retenčné opatrenia sú zahrnuté v návrhu rekonštrukcie parku aj vo forme zachytávania dažďových vôd z priľahlých striech budov a druhotne používať tento zdroj na závlahu.