V súčasnosti sa tu nachádza široký asfaltový chodník a vyvýšený kruhový letničkový záhon. Povrch pôvodného chodníka bude vymenený za betónovú dlažbu, rovnako ako vytvorená plocha okolo pôvodného solitérneho pagaštanu. Okolo kmeňa je umiestená drevená lavička, spod ktorej bude strom podsvietený. Taktiež sa na tejto ploche nachádza picia fontána s možnosťou pitia aj pre psov. Táto plocha vytvorí z parku polyfunkčný priestor, kde sa môžu uskutočňovať rôzne menšie kultúrne podujatia, prezentačné akcie, svadobné fotenia... Na centrálnu plochu sú priamo napojené trávnato trvalkové záhony. Majú nielen estetickú funkciu ale tvoria aj optickú a prechodovú bariéru tam kde je to potrebné.

Navrhované prvky jedná sa o technické a dizajnové unikáty navrhnuté podľa požiadaviek a potrieb autora projektu. Moderné tvary a proporcie umocňuje nočné podsvietenie jednotlivých prvkov. Materiály použité materiály sú výlučne prírodného charakteru. Mobiliár je konštrukčne, materiálovo navrhnutý tak aby esteticky zapadol do prostredia a zvládol dlhodobé zaťaženie návštevníkmi a vplyvom počasia.  Dizajn je hlavnou podmienkou pri tvorbe prvkov so zachovaním funkčnosti a kompatibility k celkovému konceptu projektu.