NÁŠ Park - Revitalizácia parku v Kysuckom Novom Meste

Quo vadis? Kam kráčaš? Zastav sa na chvíľu.Moment!

Terajšia rýchla doba neustáleho zhonu a pocitu, že stále nestíhame a keď sme tam, už sme mali byť na opačnej strane mesta nám neponúka priestor zachytiť ten „moment“. Tú chvíľu zastaviť sa telom, či mysľou a vnímať priestor okolo seba. Ruku na srdce, kedy Ste sa naposledy pristavili pri zaujímavom mieste a na okamih si všímali priestor, farby alebo zvuky okolo seba? Autorovi návrhu vnikla táto myšlienka nájsť priestor v Kysuckom Novom Meste, kde sa návštevník/obyvateľ môže na „moment“ zastaviť počas pracovného dňa.

CENTRAL PARK

Vhodným adeptom je samozrejme mestský park v Kysuckom Novom Meste, ktorý dokonale vyhovuje podmienkam dostupnosti širokej verejnosti, centrálnou polohou okolitej vybavenosti a je tzv. „križovatkou“ pre peších. Vzhľadom na veľkú frekventovanosť návštevníkov tejto zóny. Park v Kysuckom Novom Meste disponuje pôvodnou druhovou výsadbou a jedincami, ktoré si zaslúžia náležitú starostlivosť.Autobusová zastávka

Autbusová zastávka a okolie

  • Spevnené plochy vedľa zastávky o výmere 170m2 sú navrhnuté z rovnakej dlažby ako centrálna plocha v parku
  • Pri zastávke budú umiestnené aj nové informačné tabule spracovaním korešpondujúces navrhnutými lavičkami

Definujme si priestor a potreby

  • potreba relaxačnej zóny v centre mesta (v dennej prevádzke mestskej dopravy nie je priestor ani možnosť pre krátkodobý oddych/relax)
  • oddychová zóna (zóna s funkčným mobiliárom, využitie priestoru staršou populáciou občanov a mamičiek s deťmi (kočíkmi), priestor na obed či kávu vonku)
  • centrálna zóna mesta (vysoká frekvencia peších obyvateľov, križovanie trás pre peších medzi pešou zónou a obytnej časti mesta, autobusová zástavka s vysokou vyťaženosťou cestujúcich, návštevníkov zdravotného strediska a pod.)
  • centrálna zeleň (veľkoplošné zástavby, betónové plochy, rozmach parkovacích miest, vôd zádržné opatrenia v mestských zónach)
  • kultúrna zóna (miesto pre zaužívané stretávanie sa obyvateľov mesta, príjemne prostredie na prechádzky, priestor mimo ruchu mesta=priestor pokoja v ruchu mesta)

Dnešný stav

NEVYHOVÚJUCI. S veľkou obavou hodnotím stav drevín v mestskom parku. Hustota výsadby drevín zapríčinila vysoký vzrast, takmer všetkých jedincov s úzkym priemerom kmeňa, tie počas silnejších vetrov narážajú do okolitých korún stromov v parku. Je otázkou času, kedy môže dôjsť k škode okolitého majetku alebo ublíženiu na zdraví návštevníkov parku. Neodborná starostlivosť o vzácne jedince výnimočných vzrastov, neorganizovaná výsadba sortimentu rastlín, drevín bez dodržania základných parkových a estetických zásad demonštruje alarmujúci stav po náprave. Zničený a nefunkčný mobiliár bez možnosti posedenia v akejkoľvek časti. V nočných hodinách je park neosvetlený a dáva priestor pre vandalizmus. Hlasné výkriky adolescentov v podnapitom stave, rinčanie rozbíjajúcich fľašiek a ranný pohľad na toto vyčíňanie, ktoré je nutné opakovane upratovať. Nehovoriac o obave prejsť parkom po zotmení.

Pri väčšine projektov obdobných priestorov, ešte pred predložením štúdie sa ako prvá vec rieši finančná otázka. Autor pamätal na pomery mesta a krajského postavenia avšak chce názorne ukázať, ako sa to dá, ak sa chce.

Dažďové záhrady

Dažďové záhrady ich snahou je nahradiť prirodzený kolobeh vody. Činnosť populácie si postupne vyberá daň, už aj na základných princípoch je fungovania. Jednou z metód ako môžeme pomôcť prírode je zadržiavať vodu na území. Projekt revitalizácie parku obsahuje jeden z typov týchto opatrení.

Pergola

Pergola

    Ústredným prvkom parku je plánovaná centrálna spevnená plocha s drevenou pergolou v kombinácií s betónovým sedením a orámovaným výhľadom do otvorenej časti praku s pozadím rezidenčného domu. Pergola bude porastená popínavou na jar kvitnúcou wisteriou.

O parku

Priblížme si priestor, okolie a atribúty, ktoré budú vplývať pri tvorbe tejto štúdie revitalizácie parku.

Park sa nachádza v centre Kysuckého Nového Mesta s nepriamym napojením na pešiu zónu. Obklopujú ho významné kultúrne inštitúcie ako je Dom Kultúry, zrekonštruovaná rezidenčná budova, schátraná budova bývalého Hotela Kysuca (v budúcnosti atraktívny priestor s potenciálom) a bytová výstavba. Park bol v minulosti pietnym miestom, čo pripomína Pamätník Starý cintorín v ústrednej časti parku. Neoddeliteľnou súčasťou parku je frekventovaná autobusová zastávka.

Celková kompozícia návrhu vychádza z jeho sfunkčnenia a vytvorenia priestoru pre oddych v príjemnom prostredí s prihliadnutím na potreby obyvateľov pri navrhovaní komunikačných trás. Park je rozdelený do dvoch častí, oddychovej a prechodovej. Rozdeľuje ich široký stredový chodník. Juhovýchodná oddychová časť je výsadbou priestorovo otvorenejšia. Vo vzniknutom otvorenom priestranstve sú navrhnuté terénne modelácie, ktoré mu dodajú plasticitu a nové možnosti vyžitia, či už ako piknikové alebo rekreačné plochy. Druhá, frekventovanejšia časť zahŕňa autobusovú zastávku a centrálnu spevnenú plochu s pergolou nad stredovým chodníkom.

Okolie autobusovej zastávky je doplnené spevnenou plochou s mlatovým povrchom v kombinácií s dlažbou na plochách tesne pri zastávke. Na mlatovej ploche sú pod ponechanými stromami umiestnené lavičky rôznych tvarov ale jednotného prevedenia pre čakajúcich ľudí. Od parku je opticky oddelená trávnato-trvalkovými záhonmi. Výrazná rekonštrukcia samotného objektu zastávky nie je v návrhu zahrnutá, aj keď by bola potrebná aspoň minimálna úprava fasády, sedenia a informačných tabúľ.

Výraznú úlohu pre sprístupnenie parku bude mať aj osvetlenie a kamerový systém pre zabezpečenie bezpečnosti v nočných hodinách. Navrhnuté sú jednoduché vyššie parkové lampy a efektné spodné nasvietenie vybraných solitérnych stromov bodovými svetlami.

Do budúcna sa plánuje obnova pamätníka a detského ihriska pri obytnom dome, na ktoré bude park priamo napojený. Taktiež prepojenie parku s rozšírenou pešou zónou a námestím.